Suunnittelu

Suunnitteluvoimaa tuote- ja tuotantoteknologiahankkeisiin

Suunnittelemme uusia toimivia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Pitkä kokemuksemme ja ymmärrys tuotantoteknologian kehittämisestä sekä toteuttamisesta on niin ikään asiakkaidemme käytettävissä. Huomioimme aina suunnittelussa tuotteen valmistettavuuden, kokoonpantavuuden, tuotteen kustannukset sekä laadun. Tarjoamme palveluita koko tuotteen elinkaaren ajan.

Kone- ja laitesuunnittelu

Kone- ja laitesuunnittelu soveltaa pitkälle vietyjä automaatioratkaisuja tuotannon teknisiin ongelmiin. Käytämme kustannuskriittisesti mekaniikan ja ohjaustekniikan uusinta tietämystä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Asiakas saa käyttöönsä monipuolisen asiantuntemuksemme eri materiaaleista ja niiden erityisominaisuuksista. Suunnittelijamme tuntevat myös pinta- ja lämpökäsittelytekniikoiden sekä työstömenetelmien mahdollisuudet.

Tuotteiden suunnittelu

Tuotekehitystöissä keskitymme tuotteiden mekaanisiin osiin ja komponentteihin: ruisku- ja painevaluosat, koneistusosat ja särmätyt ohutlevykomponentit. Päätomialoina elektroniikka- ja ajoneuvoteollisuus!

Työkalusuunnittelu

Meillä on pitkäaikainen kokemus erilaisten leikkaus-, lävistys- sekä taivutustyökalujen suunnittelusta. Konepajayhteistyökumppaniemme kautta voimme myös valmistuttaa ja toimittaa työkalut sekä laitteet asiakkaalle tuotantokäyttöön.

Tehdas- ja laitossuunnittelu

Suunnittelemme kustannustehokkaita tuotantoalueita, koneiden sijoitusratkaisuja sekä tehokkaita ja ergonomisia työympäristöjä. Suunnittelun tavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi tuottavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen, läpimenoaikojen lyhentäminen ja ajankäytön tehostaminen.

Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja Kari Kivelä, p. +358 400 580 109, kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi