tupro kolumni 780x280

Suunnitteluvoimaa tuote- ja tuotantoteknologiahankkeisiin

Suunnittelemme uusia toimivia ratkaisuja elektroniikka-alan tuotteisiin sekä kevyen kappaletavaran käsittelyyn ja kokoonpanoon. Liitymme hankkeisiin jo tuotteen suunnitteluvaiheessa ja tarjoamme palveluita koko tuotteen elinkaaren ajan.

Kone- ja laitesuunnittelu 

Kone- ja laitesuunnitteluKone- ja laitesuunnittelu soveltaa pitkälle vietyjä automaatioratkaisuja tuotannon teknisiin ongelmiin. Käytämme kustannuskriittisesti mekaniikan ja ohjaustekniikan uusinta tietämystä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Asiakas saa käyttöönsä monipuolisen asiantuntemuksemme eri materiaaleista ja niiden erityisominaisuuksista. Suunnittelijamme tuntevat myös pinta- ja lämpökäsittelytekniikoiden sekä työstömenetelmien mahdollisuudet.

Elektroniikkatuotteiden suunnittelu 

Elektroniikkatuotteiden suunnitteluTuotekehitystöissä keskitymme tuotteen mekaanisiin osiin: ruisku- ja painevaluosat, koneistusosat ja särmätyt ohutlevykomponentit.

 

 

 

 

Työkalusuunnittelu 

TyökalusuunnitteluMeillä on pitkäaikainen kokemus erilaisten leikkaus-, lävistys- sekä taivutustyökalujen suunnittelusta. Konepajayhteistyökumppaniemme kautta voimme myös valmistuttaa ja toimittaa työkalut sekä laitteet asiakkaalle tuotantokäyttöön.

 

 

Tehdas- ja laitossuunnittelu 

Tehdas- ja laitossuunnitteluSuunnittelemme kustannustehokkaita tuotantoalueita, koneiden sijoitusratkaisuja sekä tehokkaita ja ergonomisia työympäristöjä. Suunnittelun tavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi tuottavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen, läpimenoaikojen lyhentäminen ja ajankäytön tehostaminen.