Uutisiarkisto

8.11.2010 

Mekaniikkasuunnittelijoita, kone- ja laiterakennus
Oulu

Haemme muutaman vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikkasuunnittelijoita vuodenvaihteen jälkeen alkavaan n. 1,5 vuotta kestävään projektiin. Sujuva 3D-ohjelmiston, Inventor, käyttötaito ja motivoitunut ote suunnitteluun sekä sitoutuneisuus projektinehdoilla tehtävään työhön luovat pohjan menestymiselle tehtävissä. Rakennesuunnittelu-, kone- ja laitesuunnittelukokemus katsotaan eduksi tehtäviin valittaessa. Työ tehdään asiakkaamme projektitiimissä Oulussa, joten hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot edesauttavat projektitehtävien hoidossa. Dokumentoinnissa tarvitset englanninkielen taitoa.

Sähkö- ja/tai automaatiosuunnittelijoita, kone- ja laiterakennus
Oulu

Haemme sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita vuodenvaihteessa alkaviin projektitehtäviin Ouluun. Projektin pituus 1,5—2 vuotta. Työ sisältää kone- ja laiterakennuksen sähkö- ja piirikaaviosuunnittelua, komponenttivalintojen ja laiteluetteloiden tekemistä sekä erilaisten ohjauskomponenttien / toimilaitteiden että ohjausjärjestelmien integroimista muihin osajärjestelmiin. Piirikaaviotyökaluna CADS, perusosaaminen Inventor -mekaniikkasuunnittelusta katsotaan eduksi. Tuotekonseptin spesiaalisuuden johdosta, työn aloitusvaiheeseen sisältyy perehdyttämisjakso. Dokumentointikielenä englanti.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, mielenkiintoisia sekä monipuolisia suunnittelu- ja projektitehtäviä erilaisissa työympäristöissä ja -tiimeissä. Tuemme henkilökunnan liikuntaharrastuksia eri muodoin.

Hakemukset tehtäviin sähköpostilla 26.11.2010 mennessä osoitteeseen
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Tallenna liitetiedostona toimitettava materiaali muotoon sukunimi_etunimi_tiedostonimi_päiväys.

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

19.11.2008

Kokeneita Mekaniikkasuunnittelijoita,
Oulu ja Tampere


Tarvitsemme pikaisesti kokeneita ja ammattitaitoisia suunnittelijoita koneenrakennuksen ja tuotantotekniikan mekaniikkasuunnitteluun.

Jos sinulla on vähintään 5 vuoden käytännön suunnittelutyökokemus, sujuva 3D-ohjelmistojen käyttötaito sekä halu tehdä suunnittelutyötä, luoda uutta, kehittää tuotteita ja/tai tuotantotekniikkaa haastavissa kansainvälisissäkin projekteissa, niin lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi sähköpostilla 28.11.2008 mennessä osoitteeseen:

kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi tai
hannu.lehmuskuja@inststo-tuotantoprosessi.fi

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, nykyaikaiset työvälineet sekä mielenkiintoisia ja monipuolisia suunnittelu- ja projektitehtäviä erilaisissa työympäristöissä ja –tiimeissä, niin koti- kuin ulkomaillakin.  Tuemme henkilökunnan liikuntaharrastuksia eri muodoin.

Tallenna liitetiedostona toimitettava materiaali muotoon sukunimi_etunimi_tiedostonimi_päiväys.

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

Hannu Lehmuskuja
aluejohtaja, Tampere
p. 040 820 1119

 27.8.2008 

Mekaniikkasuunnittelijoita, Oulu ja Tampere

Haemme kahden-kolmen vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikkasuunnittelijoita telekommunikaatiolaitteiden ja koneenrakennuksen mekaniikkasuunnitteluun. Työssä tarvitaan 3D–suunnitteluohjelmistojen sujuvaa käyttötaitoa sekä hyvää englanninkielen ja tiimityötaitojen hallintaa.

Tarjoamme monipuolisia tehtäviä mielenkiintoisissa työympäristöissä, nykyaikaiset työvälineet, kehitysmahdollisuudet sekä kykyjesi mukaisen palkan. Tuemme henkilökunnan liikuntaharrastuksia eri muodoin.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi sähköpostilla 10.9.2008 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi tai hannu.lehmuskuja@inststo-tuotantoprosessi.fi

Tallenna liitetiedostona toimitettava materiaali muotoon sukunimi_etunimi_tiedostonimi_päiväys.

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

Hannu Lehmuskuja
aluejohtaja, Tampere
p. 040 820 1119

28.1.2008 

Uusia osaajia Tuotantoprosessille

Rekrytoimme viime hausta, loka–marraskuu 2007, kolme uutta osaajaa joukkoomme. Kasvumme jatkuu ja tarvitsemme edelleen vahvistusta suunnittelijaryhmiimme sekä Ouluun että erityisesti Tampereen seudulle. Töissä on mahdollisuus myös pitkille ulkomaan komennuksille.

Mekaniikkasuunnittelijoita, Oulu

Haemme kahdesta kolmeen vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikkasuunnittelijoita telekommunikaatiolaitteiden mekaniikkasuunnitteluun. Työssä tarvitaan joko CATIA-, ProE- tai IDEAS-ohjelmistojen sujuvaa käyttötaitoa.

Kone- ja laitesuunnittelijoita, Tampere

Haemme muutaman vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikkasuunnittelijoita projektitehtäviin Tampereen seudulle. Työssä tarvitaan joko, SolidWorks, ProE-, Inventor-, CATIA- tai IDEAS-ohjelmistojen sujuvaa käyttötaitoa.

Teräsrakenne- ja putkistosuunnitteijoita, Tampere

Haemme käytännön suunnittelukokemuksen omaavia suunnittelijoita projektitehtäviin Tampereen seudulle. Työssä tarvitaan 3D-suunnitteluohjelmistojen sujuvaa käyttötaitoa, PDMS- tai PDS-ohjelmien käyttötaito katsotaan eduksi.

Hyvä englanninkielen ja tiimityötaitojen hallinta erilaisissa projektikokoonpanoissa luo edellytykset menestymiseen tehtävissä. Ruotsin ja/tai Norjan kielen hallinnasta on etua ulkomaan komennuksissa.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 8.2.2008 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi tai hannu.lehmuskuja@inststo-tuotantoprosessi.fi

Tallenna liitetiedostona toimitettava materiaali muotoon sukunimi_etunimi_tiedostonimi_päiväys.

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

Hannu Lehmuskuja
aluejohtaja, Tampere
p. 040 820 1119

16.10.2007

Mekaniikkasuunnittelijoita

Haemme parin vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikkasuunnittelijoita kone- ja laitesuunnitteluun sekä muoviosien suunnitteluun. Työkaluinasi ovat SolidWorks, CATIA- ja/tai I-DEAS–ohjelmistot. Tarvitset myös englannin kielen ja tiimityön taitoja. Sijoituspaikkana on Oulu tai Tampere, sopimuksen mukaan.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 9.11.2007 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

Hannu Lehmuskuja
aluejohtaja, Tampere
p. 040 820 1119

1.10.2007

Toimintamme laajenee Pirkanmaalle

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi on laajentanut toimintaansa Pirkanmaalle.

Pirkanmaan hyvä kasvu- ja talouskehitys, varsinkin ICT-alalla ja konepajateollisuudessa, on kasvattanut tarvetta saada alueelle uusia yhteistyökumppaneita.

Pirkanmaan yksikön vetäjäksi on kutsuttu Hannu Lehmuskuja Pirkkalasta. Hänellä on vankka kokemus ICT-alan tuotekehitysprojektien vetäjänä ja yritysjohtajana. Lehmuskuja keskittyy parantamaan Insinööritoimisto Tuotantoprosessin palveluiden saatavuutta Pirkanmaalla.

Lisätietoja
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

Hannu Lehmuskuja
aluejohtaja, Tampere
p. 040 820 1119

16.1.2007

HW-suunnittelijaa

Haemme muutaman vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavaa HW-suunnittelijaa tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtäviin. Arvostamme kokemusta langattoman laitesuunnittelun ja matkapuhelinprojektien parissa. Tarvitset myös englanninkielen ja tiimityön taitoja.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 31.1.2007 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

16.1.2007

Sulautetun ohjelmiston suunnittelijoita

Haemme muutaman vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia C- tai C++ -ohjelmistokielen taitajia sulautettujen ohjelmistojen suunnitteluun, ohjelmistokehityksen määrittelyyn, toteutukseen ja testaukseen. Elektroniikan ymmärrys sekä tietoliikenneprotokollien ja laiteläheisen ohjelmoinnin tuntemus sekä sujuva englanninkielen taito ovat avujasi tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 31.1.2007 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

16.1.2007

RF-suunnittelijaa

Haemme käytännön suunnittelukokemuksen omaavaa DI/Insinööriä RF-suunnitteluun, antenni-, lähetin-, vastaanottimet ja signaalin prosessointi -tuotekehitykseen. Tietämys elektroniikasta, EMC, RF ja AMS, oma-aloitteisuus ja luova ongelmanratkaisutaito sekä sujuva englanninkielen taito luovat edellytykset menestyä tehtävässä.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 31.1.2007 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

10.1.2007

Piirilevysuunnittelijoita

Haemme muutaman vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia piirilevysuunnittelijoita. Työkaluina Mentor, CadStar, OrCAd, Pads. Tarvitset myös englanninkielen ja tiimityön taitoja.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 24.1.2007 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

4.9.2006

Mekaniikkasuunnittelijoita

Haemme parin vuoden käytännön suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikkasuunnittelijoita muovi- ja painevaluosien suunnitteluun. Työkaluina CATIA- ja/tai I-DEAS–ohjelmistot. Tarvitset myös englanninkielen ja tiimityön taitoja.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 30.9.2006 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

9.9.2005

Mekaniikkasuunnittelija painevaluosien suunnitteluun

Tarvitsemme pikaisesti ammattitaitoisen mekaniikkasuunnittelijan painevaluosien suunnitteluun (AlSi-seokset) asiakasprojektiimme.
Tietämys ja kokemus painevalutekniikalla tehtävien osien suunnittelusta sekä CATIA–suunnitteluohjelmiston hallinta ovat välttämättömiä taitoja tehtävässä. Työ alkaa heti tai viimeistään 1.10.2005.

Innovatiivisuus ja tuotekehityslähtöinen asenne sekä tiimityö- ja englanninkielen taito lisäävät valmiuksiasi toimia menestyksekkäästi tehtävässä.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 23.9.2005 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

5.9.2005

Haemme Mekaniikkasuunnittelijoita

Työtilanteemme kehitys jatkuu myönteisenä – lisäämme suunnitteluvoimaamme. Etsimme nyt pienten tarkkuusmekaniikkaosien suunnitteluun kykeneviä mekaniikkasuunnittelijoita asiakasprojekteihimme. Kokemus suursarjavalmisteisten muovi- ja/tai metalliosien suunnittelusta sekä niiden valmistustekniikoista lisää valmiuksiasi toimia itsenäisesti tehtävissä.

Oikea asenne työelämään, innovatiivisuus ja tuotekehityslähtöinen ote työhön sekä tiimityö- ja englanninkielen taito ovat perusta, jolla ponnistat projekteissa eteenpäin. Edellytämme joko CATIA- tai IDEAS–suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 30.9.2005 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

5.9.2005

Muoto ja mekaniikka kohtaavat

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky on laajentanut kesäkuulla suunnittelupalvelujaan kattamaan myös teollisen muotoilun rekrytoimalla muotoilija Jarmo Ojalehdon suunnittelutiimiinsä.

Muodon ja mekaniikan kohtaaminen jo projektin alkuvaiheessa nopeuttaa suunnitteluprosessia, tuotteiden markkinoille tuloa ja tuo siten kustannussäästöjä asiakkaille. Teollisen muotoilun tavoitteena on hyvä käyttäjäkokemus, mikä edistää tuotteen kaupallista menestystä.

Lisätietoa muotoilupalveluista kotisivuiltamme lähiaikoina.

Lisätietoja palvelusta
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

31.3.2005

Haemme muovi- ja painevaluosien suunnittelijoita

Jos sinulla on kokemusta muoviosien mekaniikkasuunnittelusta ja hallitset ruiskupuristustekniikan tuomat vaatimukset osien suunnitteluun ja/tai omaat vastaavaa tietämystä painevalutekniikasta (mm. AlSi -seokset), niin meillä on tarjolla sinulle suunnittelutöitä asiakasprojekteissamme.

Innovatiivisuus ja tuotekehityslähtöinen asenne sekä tiimityön ja englanninkielen taito lisäävät valmiuksiasi toimia menestyksekkäästi tehtävissä. Edellytämme joko CATIA tai IDEAS –suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi
sähköpostilla 22.4.2005 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

2.2.2005

Haemme mekaniikka- ja ohutlevyosien suunnittelijoita

Etsimme asiakasprojekteihin muutaman vuoden suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikka- ja ohutlevyosien suunnittelijoita.

Innovatiivisuus, tuotekehityslähtöinen asenne sekä tiimityö- ja englanninkielen taito lisäävät valmiuksiasi toimia menestyksekkäästi tehtävässäsi. Edellytämme joko CATIA tai IDEAS –suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi sähköpostilla 25.2.2005 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi


Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109

14.6.2004
Insinööritoimisto Tuotantoprosessin
uudet yhteystiedot
Business Center Kiila
Kiilakiventie 1, 4. krs.
90250 OULU
Puhelimet ja datayhteydet toimivat nykyisillä numeroilla.

1.12.2003

Elintarviketeollisuuden asiakaskyselyn voittaja arvottu

Elintarviketeollisuuden tuotetarkastukseen liittyvän asiakaskyselyn palauttaneiden kesken arvottiin hotellilahjakortti.
Arvonnan voittaja on käyttöpäällikkö Pekka Kääriäinen, Olvi Oyj, Iisalmi

Onnea voittajalle ja kiitos kaikille kyselyn palauttaneille. Kyselyn tulokset vahvistivat näkemystä siitä, että tuotetarkastustoiminnot tulevat voimakkaasti kasvamaan lähivuosina ja tuotetarkastuksen tehokkuutta on parannettava oleellisesti nykyisestä tasosta. Projekti röntgenteknologiaan perustuvan tuotetarkastuslaitteen ja modulaarisen tuoteperheen (laadunvalvontakeskus) kehittämiseksi jatkuu.

Lisätietoja projektista
CI- Engineering Oy
toimitusjohtaja Kari Holma
p. 040 7056 358
kari.holma@yritys.soon.fi
Sarlog Oy

toimitusjohtaja Harri Vakkuri
p. 0400 627 942
harri.vakkuri@sarlog.fi

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky
toimitusjohtaja Kari Kivelä
p. 0400 580109
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

8.9.2003

Etävalvontakameran voittaja

Centria Ylivieskan ja VTT Elektroniikka Oulun tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen – Tuotantosolun nopea käyttöönotto ja turvallinen etäkäyttö – liittyvän asiakaskyselyn vastanneiden joukosta arvottiin Nokia Observation -etävalvontakameran voittaja.

Arvonnan voittaja on Reino Moilanen, Vuokatin Puu Oy, Vuokatti

Onnea voittajalle ja kiitos kaikille kyselyn palauttaneille. Saimme paljon arvokasta tietoa ja hyviä näkemyksiä kehitysprojektimme suuntaamiseksi tarpeitanne vastaavaksi.

Lisätietoja projektista
CENTRIA Ylivieska Tutkimus & Kehitys
Antti Lauhikari
DI, Tutkimus- ja kehitysjohtaja
p. 044 4492 705
antti.lauhikari@cop.fi

VTT Elektroniikka; Oulu
Mikko Sallinen
Tekn.lis., Tutkija
p. 040 723 5263
mikko.sallinen@vtt.fi

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky
toimitusjohtaja Kari Kivelä p. 0400 580109
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

15.8.2003

Röntgenteknologiaa elintarviketeollisuuden tuotetarkastukseen

Tuotantoprosessi Ky kehittää yhteistyössä Oululaisen Sarlog Oy:n ja Lempääläisen CI-Engineering Oy:n kanssa elintarviketeollisuuden tuotetarkastukseen soveltuvaa modulaarista tuoteperhettä. Tuotetarkastus perustuu röntgen- ja kamerateknologiaan sekä analyysiohjelmistoon, joiden avulla tuotteessa mahdollisesti olevat vieraat partikkelit löytyvät. Röntgentarkastus on turvallinen, tehokas, erittäin käyttökelpoinen ja luotettava tapa tarkastaa tuote tai tuotteen osat. Röntgenteknologiaa käyttämällä löydetään myös ei magneettiset partikkelit, jotka esim. yleisesti käytössä olevilla metallinpaljastuslaitteilla jäävät löytymättä.

Tuotteelle tehtävät automaattiset laaduntarkastustoiminnot tulevat kasvamaan voimakkaasti elintarviketeollisuudessa. Osaltaan tähän vaikuttaa mm. eri maiden lainsäädäntöjen muuttuminen tiukemmaksi tarkastusten suhteen sekä lisääntyvä tuotevalmistuksen ulkoistaminen alihankkijoille. Alihankkijat joutuvat takaamaan tekemiensä tuotteiden laadun päämiehilleen ja näin panostamaan laadun tarkkailuun. Myös työvoimakustannusten alentaminen valmistusprosesseissa on välttämätöntä, varsinkin kotimaassa ja muissa kehittyneissä korkean palkkatason teollisuusmaissa. Samoin tekniikan kehittyminen, esimerkiksi RFID–teknologia, tuo mukanaan uusia vaatimuksia ja myös mahdollisuuksia tuotteiden tarkastukseen ja seurantaan.

Lisätietoja
Kari Kivelä p. 0400 580109
Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

Harri Vakkuri p. 0400 627942
Sarlog Oy
harri.vakkuri@sarlog.fi
Kari Holma p. 040 7056358
CI-Engineering Oy
ci-engineering@yritys.soon.fi

7.8.2003

Tuotantosolun nopea käyttöönotto ja turvallinen etäkäyttö

Tuotantoprosessi Ky on mukana yhteistyökumppanina CENTRIA Ylivieskan vetämässä tutkimus- ja tuotekehityshankkeessa, joka tutkii ja kehittää ohjelmakonseptia tuotantosolujen ohjelmointiin ja ylläpitoon etäkäyttönä. Hankkeen tutkimuskumppanina toimii VTT Elektroniikka Oulusta ja projekti on osaksi Euroopan Unionin, EU ja Teknologian Kehittämiskeskuksen, TEKES rahoittama. Mukana projektissa on myös neljä pilotti yritystä Suomesta ja tutkimuksessa tehdään tutkimusyhteistyötä japanilaisen AIST -tutkimuslaitoksen ja saksalaisen FH Aalenin kanssa liittyen robotiikkaan, web-ohjauksiin ja virtuaalitekniikkaan.

Tutkimushankkeen nimi on Tuotantosolun nopea käyttöönotto ja turvallinen etäkäyttö . Hanke on käynnistynyt 2.6. 2003 ja loppuu 31.12.2004.

Projektin tavoitteena on kehittää järjestelmä- ja toimintakonsepti, jonka avulla tuote- tai tuotantomuutosten yhteydessä koneiden asetteiden ja ohjelmien vaihtoaika uuteen saadaan lyhyeksi robotiikkaa ja muuta automaatioita hyödyntävässä tuotantosolussa. Muutosten ja vikatilanteiden yhteydessä opastavan ohjausohjelmiston sekä etäkäytön ja etävalvonnan avulla saadaan aikaan tilanne, jossa solun käyttöhenkilökunnalta ei vaadita erikoisasiantuntemusta esim. ohjelmoinnissa. Projektissa kehitettävä ja testauksilla varmennettu toimintakonsepti voidaan tuotteistaa esim. myytäväksi palveluksi tai lisenssiksi, joita voidaan tarjota mm. loppukäyttäjille, laitetoimittajille, automaatioratkaisujen integraattoreille ja etäpalveluiden tuottajille.

Hankkeen yleisempi tavoite on osaltaan edistää ja kehittää yritysten kilpailukykyä tukemalla uusien teknologioiden, ohjelmien ja laitteiden kehittämistä sekä edistää niiden käyttöönottoa ja osaltaan madaltaa automaation investointi- ja käyttöönottokynnystä etenkin pienten- ja keskisuurten yritysten osalta.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Kari Kivelä p. 0400 580109
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

27.2.2003

Ideasta tuotannolliseen toimintaan

Tuotantoprosessi Ky on tuotteistanut ja tiivistänyt tuotantoteknologista osaamistaan uuden palvelupaketin muotoon nimellä ideasta tuotannolliseen toimintaan.

Palvelu on jaettu moduuleihin, joita kutakin voidaan työstää myös itsenäisenä osiona. Palvelun tavoitteena on – nimensä mukaisesti – tuotteistaa ja tuotannollistaa tuotantokelpoisesta ideasta valmis tuote ja saattaa se teollisen ja kaupallisen toiminnan piiriin.

Lisätietoja palvelun sisällöstä
toimitusjohtaja Kari Kivelä p. 0400 580109
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi

2.2.2005

Haemme Mekaniikka- ja ohutlevyosien suunnittelijoita

Etsimme asiakasprojekteihin muutaman vuoden suunnittelukokemuksen omaavia mekaniikka- ja ohutlevyosien suunnittelijoita.

Innovatiivisuus, tuotekehityslähtöinen asenne sekä tiimityö- ja englanninkielen taito lisäävät valmiuksiasi toimia menestyksekkäästi tehtävässäsi. Edellytämme joko CATIA- tai IDEAS -suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

Lähetä lyhyt kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi sähköpostilla 25.2.2005 mennessä osoitteeseen:
kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi


Lisätietoja tehtävistä
Kari Kivelä
toimitusjohtaja
p. 0400 580 109