Konsultointi

Konsultointipalvelut yritystoimintojen kehittämiseksi

Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset ovat usein varsin nopeita. Yrityksistä parhaiten menestyvät ne, jotka osaavat ennakoida ja tunnistaa muutoksen tarpeen sekä sopeutua näihin muutoksiin. 

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi tarjoaa yritysten ja yhteisöjen käyttöön nopeasti sekä joustavasti asiantuntijapalveluita yrityskehittämisen eri osa-alueilta:

  • liiketoimintasuunnitelmat
  • markkina- ja kilpailijaselvitykset
  • tuotantoteknologian kehittäminen ja tuotteistamispalvelut
  • projektinhallinta sekä kehitys- ja suunnittelutoimintojen vetäminen

Yritysten kehittämishankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen – ideasta tuotannolliseen toimintaan 

Yritysten kehittämishankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa hyödynnetään Tuotantoprosessi Ky:n tuotteistamaa Ideasta tuotannolliseen toimintaan -palvelupakettia.

Palvelu on jaettu moduuleihin, joita kutakin voidaan työstää myös itsenäisenä osiona. Palvelun tavoitteena on – nimensä mukaisesti – tuotteistaa ja tuotannollistaa tuotantokelpoisesta ideasta valmis tuote ja saattaa se teollisen ja kaupallisen toiminnan piiriin.

Työmoduuleihin on useimmiten mahdollista saada myös avustusta ja/tai lainaa julkisista rahanlähteistä esimerkiksi ELY-keskukset ja Business Finland. Tilanne selvitetään tapauskohtaisesti ennen hankkeen (moduulin) käynnistämistä.

 

Liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat 

Konsultointityö tuottaa kohde yrityksille liiketoimintasuunnitelman niin, että suunnittelussa pyritään etsimään strategia, jolla yrityksen tavoitteet ovat saavutettavissa.

Liiketoimintasuunnitelman lähtökohta on markkinakeskeinen (ks. Erilliset markkina- ja kilpailijaselvitykset) ja se työstetään ohjatusti konsulttimme johdolla. Konsulttimme määrittää tarvittavien työpakettien sisällöt tilanteen mukaan, ohjaten systemaattisesti työn kulkua sekä toimien keskustelukumppanina – sparraajana – yrityksille.

 

Markkina- ja kilpailijaselvitykset 

Tuotantoprosessi Ky tekee erillisiä kohdennettuja markkina- ja kilpailijaselvityksiä eri toimialoille. Lähtökohtana on ensin määrittää ja tiivistää yhdessä kohdeyrityksen kanssa liiketoiminnan ja tuotteiden/palveluiden sisältö sekä rajapinnat kirjalliseen muotoon niin, että sitä hyödyntäen voidaan tehdä kattava ja luotettava kartoitus alan asiakkaiden ja alalla toimivien kilpailijoiden piirissä.

Kartoitus tehdään yleensä monivaiheisena alkaen kirjallisella kyselyllä täydentäen sitä kohdennetuilla puhelinhaastatteluilla ja yrityskäynneillä. Kartoituksessa pyritään selvittämään myös myytävän tuotteen / palvelun – konseptin – hinnan muodostumista sekä asiakaskunnan toimintatapaa että ostokriteerejä konseptille.

Kyselyssä tarvittavat yritys- ja kontaktitiedot kerätään pääosin julkisista tietokannoista sekä Tuotantoprosessi Ky:n omista ja kohdeyrityksen omasta asiakas- ja toimittajatietokannasta. Soveltuvilta osin hyödynnetään myös kuntien ja seutukuntien elinkeino- ja kehitysprojektien vetäjien rekistereitä ja kanavia.

Kartoituksen tulokset analysoidaan ja ryhmitellään tarkoituksen mukaisella tavalla esim. toimialoittain, alueellisesti tai teknologisesti raportin muotoon. Saatuja tuloksia hyödynnetään suuntaamalla konseptin kehitystyötä ilmenneiden tarpeiden suuntaan ja sovittamalla kohde yrityksen tavoitteet ja strategia yhteen toimintaympäristön ja sen muutosten kanssa.

Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja Kari Kivelä, p. +358 400 580 109, kari.kivela@inststo-tuotantoprosessi.fi